تماس با کارشناس

بستن دسترسی به آیتم‌های کنترل پنل از طریق گروپ پالیسی

جلوگیری از دسترسی به | رایانه کمک Control panel

تگ ها

نظر کاربران

ارسال نظر