علامت ضربدر قرمز روی باتری لپتاپ

کالیبره کردن باتری لپ تاپ بصورت دستی | پاسخ دهی به سوال کامپیوتری

تگ ها

نظر کاربران

ارسال نظر