کارشناسان رایانه کمک

106
بهمن بهمنی
کارشناس رایانه کمک | محصولات اپل ساعت کار: 9 تا 17
107
جعفر حسینی
کارشناس رایانه کمک | بازی های رایانه ای ساعت کار : 9 تا 17
103
محمد میر
کارشناس رایانه کمک | مجموعه آفیس، شبکه و بازی های رایانه ای ساعت کار: 9 تا 17
118
امیرحسین سالمی
کارشناس رایانه کمک | مدیریت محتوا، اندروید، نرم افزار های چند رسانه ای و گرافیکی ساعت کار: 17 تا 24
116
امیر کریمی
کارشناس رایانه کمک | نرم افزارهای چند رسانه ای، فوتوشاپ و اندروید ساعت کار: 9 تا 17
113
بهنام اسماعیل نژاد
کارشناس رایانه کمک | ویندوز فون، شبکه، بازی های موبایلی ساعت کار: 17 تا 24
111
میلاد اسماعیلی
کارشناس رایانه کمک | نرم افزار های گرافیکی، سخت افزار و اندروید ساعت کار: 9 تا 17
115
محمد صفاری
کارشناس رایانه کمک | مجموعه آفیس، شبکه و بازی های رایانه ای ساعت کار: 17 تا 24
116
میثم گودرزی
کارشناس رایانه کمک ساعت کار: 17 تا 24
109
سید مسعود تقوی
کارشناس رایانه کمک ساعت کار: 9 تا 17
105
نقی بیابانی
کارشناس رایانه کمک | برنامه نویسی در مجموعه آفیس ساعت کار: 9 تا 17
115
سمانه مومنی نژاد
کارشناس رایانه کمک ساعت کار: 9 تا 17
107
لیلا علیدادی
کارشناس رایانه کمک ساعت کار: 17 تا 22
110
علی رضا صالحی راد
کارشناس رایانه کمک ساعت کار: 17 تا 24
119
مهدی رضایی
کارشناس رایانه کمک ساعت کار: 17 تا 24