چرا اطلاعات رم با قطع برق پاک میشه ؟

چرا اطلاعات روی حافظه رم موقتی است و با قطع برق پاک می شود | خدمات پشتیبانی رایانه

تگ ها

نظر کاربران

ارسال نظر