بسته انتخابی : بسته مکالمه عادی 1 روزه 15 دقیقه ای

قیمت بسته : 88,000 تومان

مالیات بر ارزش افزوده : 7,920 تومان

قابل پرداخت : 95,920 تومان