بسته انتخابی : بسته اقتصادی 1روزه 20دقیقه ای

قیمت بسته : 88,000 تومان

تخفیف : 0 تومان

مالیات بر ارزش افزوده : 7,920 تومان

قابل پرداخت : 95,920 تومان